Hinc itur ad astra

en

R. Dekarto sistema

Rene Dekarto Saulės sistemos modelis
R. Dekartas (pranc. René Descartes, 1596–1650) pritarė M. Koperniko (1476–1543) pasiūlytai heliocentrinei Saulės sistemos idėjai. Remdamasis materialių dalelių sūkurinio judėjimo fizikine hipoteze (Dekarto sūkuriai), išplėtojo mechanistinę Saulės sistemos planetų susidarymo ir raidos koncepciją. Pagalšią teoriją – Visatoje yra daug įvairių kūnų sistemų, besisukančių apie centrines žvaigždes. Saulės sistema yra vienas iš tokių sūkurių. R. Dekartas manė, kad Saulė yra apsupta eterio medžiagos, kuri veikia dideliais atstumais. Sukdamasi Saulė priverčia skrieti aplink ją planetas

Descartes, R. ... Principia philosophiae. Amsterdam, 1692.
Prancūzų filosofo, fiziko, matematiko, fiziologo RenéDescartes´o (1596–1650) veikalas Filosofijos principai, kuriame autorius išdėstė savo sūkurių teoriją

Descartes, R. ... Principia philosophiae. Amsterdam, 1692.
R. Descartes´o portretas

Descartes, R. ... Principia philosophiae. Amsterdam, 1692.
R. Descartes´o sūkurių teorijos iliustracija

Fer, N. de. La sphere artificielle ou Armilaire oblique... Paris, 1716.
Nicolas de Fero (1646–1720) vario raižinys Dirbtinė sfera arba Įžambioji armila su R. Dekarto pasiūlytu Saulės sistemos modeliu

Coronelli, V. M. Epitome cosmografica... Venezia, 1713.
Vincenzo Maria Coronelli´o (1650–1718) veikale Kosmografijos santrauka... esanti R.Dekarto Saulės sistemos modelio iliustracija