Hinc itur ad astra

en

Kircherus, A. Mundus subterranaeus... Amsterdam, 1678.

Romoje gyvenusio ir Collegium Romanum dėsčiusio vokiečių jėzuito, mokslininko-universalo (parašiusio fundamentinių darbų iš fizikos, chemijos, geografijos, geologijos, astronomijos, biologijos, medicinos, muzikos, filologijos, istorijos) Athanasijaus Kircherio (1602–1680) veikalas Požeminis pasaulis..., laikomas vienu pirmųjų bandymų aprašyti Žemės vidaus sandarą. Jame gausu kertinių žinių iš astronomijos, geologijos, paleontologijos, vulkanologijos ir kitų gamtos mokslų sričių. Knyga iliustruota vario raižiniais, dažnai iliustracijose vaizduojami paties autoriaus stebėti įvykiai ir gamtos reiškiniai

Saulės žybsniai, autoriaus stebėti 1635 m. kartu su kitu vokiečių mokslininku jėzuitu, fiziku ir astronomu Christophu Scheineriu (1573/75–1650)

Mėnulio paviršiaus vaizdas, autoriaus stebėtas 1636 m. kartu su kitu vokiečių mokslininku jėzuitu, fiziku ir astronomu Christophu Scheineriu(1573/75–1650)