Hinc itur ad astra

en

Procli De sphaera... Cleomedis De mundo, sive circularis inspectionis meteororum libri II... Basel, 1561.

Garsių graikų mokslininkų astronomų ir matematikų Proklo(gr. Próklos, I a. po Kr.), Kleomedo (gr. Kleomēdēs, IV a. pr. Kr.) ir kitų autorių astronomijos bei kosmografijos veikalų rinktinė Proklo apie sferą... Kleomedo apie pasaulį arba Cirkuliarinį dangaus kūnų judėjimą...