Hinc itur ad astra

en

Galilei, G. Opere...Milano, 1808.

Garsaus italų astronomo, fiziko ir matematiko, heliocentrinės Visatos sandaros teorijos šalininko Galileo Galilėjaus(1564–1642) portretas. G. Galilėjus išgarsėjo savo paties sukonstruotu teleskopu (galingesniu už iki tol naudotus apie 20 kartų), atradęs keturis Jupiterio palydovus, Veneros fazes, Saulės dėmes, Mėnulio kalnus. Už skelbtas teorijas autorius buvo persekiojamas inkvizicijos

Galileo Galilėjaus (1564–1642) revoliucinius atradimus astronomijoje skelbiantis veikalas Žvaigždžių pasiuntinys (pirmas leidimas 1610 m.), kuriame aprašyti Mėnulio, žvaigždžių, Jupiterio palydovų stebėjimai paties autoriaus pasigamintu pirmuoju teleskopu (1609 m.). Veikale yra pateiktos Saulės dėmių, Mėnulio kalnų, keturios žvaigždynų iliustracijos. Veikalas buvo išleistas kartu su garsaus vokiečių matematiko ir astronomo, XVII a. pradžioje suformulavusio pagrindinius planetų judėjimo dėsnius, Johanno Keplerio (1571–1630) knyga Dioptrika, kurioje aptariami pagrindiniai teoriniai teleskopo veikimo principai.

Plejadžių žvaigždyno iliustracija