Hinc itur ad astra

en

Hevelius, J. Annus climactericus. Gdańsk, 1685.

Lenkų astronomo, Gdansko astronomijos observatorijos įkūrėjo, žvaigždžių katalogo sudarytojo, savarankiškai atradusio 11 naujų žvaigždynų, Mėnulio paviršiaus tyrinėjimų pradininko, pažymėjusio daugelį Mėnulio kraterių, kalnų bei jūrų Jano Heveliuszo (vok. Johann Hevelius, 1611–1687) veikalas Klimakteriniai metai, kuriame, be kitų, yra kometų ir Mėnulio paviršiaus iliustracijų, pieštų ir išraižytų paties stebėtojo J. Heveliuszo.