Hinc itur ad astra

en

Apianus, P. Cosmographicus liber... Item eiusdem Gemmae Phrysii Libellus de locorum describendorum ratione... Antwerpen, 1533.

Garsaus vokiečių humanisto, matematiko, geografo, Ingolštato universiteto matematikos profesoriaus, matematinių instrumentų kūrėjo Petro Apiano (tikr. Peter Bienewitz, 1495–1552) veikalo Kosmografijos knyga... antrasis leidimas (pirmasis leidimas – 1524 m.), kuriame pridėtas kito garsaus to meto olandų mokslininko, gydytojo Reinerio Gemmos Frisijaus (1508–1555) veikalo Knygelė apie būdą aprašyti vietas pirmasis leidimas. Ši knyga, kurioje išaiškinti daugelis geografinių, astronominių bei navigacinių skaičiavimų, dar XVI a. buvo labai populiari (perleista daugiaunei 40 kartų ir išversta į 14 kalbų). Knygoje pateikta gausybė įvairių matematinių skaičiavimo prietaisų, žemėlapių, astronominių prietaisų, matavimo pavyzdžių, iliustracijų, tarp kurių yra 4 sukliai

Sukliai – tai realiai veikiantys popieriniai matematiniai bei astronominiai instrumentai, kuriais galima atlikti įvairius skaičiavimus taip pat tiksliai, kaip ir tokiu pat principu pagamintais mediniais, žalvariniais ar dramblio kaulo prietaisais. Popieriniai instrumentai buvo lengviau prieinami plačiajai visuomenei, negu sudėtingi ir brangūs kitos medžiagos astronominiai skaičiavimo ir matavimo prietaisai. Knygose įdėti sukliai susidarydavo iš keleto vienas prie kito centre pritvirtintų diskų su pažymėtais laipsniais, skaičiais bei lentelėmis. Dažniausiai prietaisai jau būdavo pilnai paruošti naudojimui; kai kuriuose leidiniuose atskiruose lapuose būdavo išspausdinti papildomi diskų ruošiniai – sugadintų ar pamestų suklių atstatymui. Sukliai buvo naudojami norint apskaičiuoti pastatų aukštį, iškastų duobių ir šulinių gylį, atstumą tarp įvairių objektų, taip pat – žvaigždžių, žvaigždynų ir planetų padėties dangaus skliaute nustatymui. Naudojimosi instrumentais būdai paaiškinami tekste

P. Apiano (tikr. Peter Bienewitz, 1495–1552) ir R. Gemmos Frizijaus (1508–1555) veikalų Kosmografija... vertimas į ispanų kalbą

Suklys

Suklys

Suklys

Suklys