Hinc itur ad astra

en

Gemma Frisius, R. ...De principiis astronomiae et cosmographiae... Antwerpen, 1553.

Olandų matematiko, astronomo, kartografo, įvairių matematinių, navigacinių bei astronominių prietaisų ir gaublių kūrėjo Reinerio Gemmos Frizijaus (1508–1555) keletą kartų perleistas veikalas Apie astronomijos ir kosmografijos principus...

Šiame veikale R. Gemma Frizijus pirmą kartą pateikė savosukurtų astronominių žiedų (lot. annulus astronomicus; dar vadinamų Gemos žiedų) iliustraciją

Astronominiai žiedai – lot. annulus astronomicus; dar vadinamas Gemos žiedu. Instrumentas buvo naudojamas geografinei platumai nustatyti pagal Saulės padėtį dangaus skliaute. Šį Saulės kompasą sudaro dangaus meridiano žiedas – išorinis žiedas – žymintis platumą, dangaus ekvatoriaus žiedas, ant kurio pažymėtos valandos, savaitės ir mėnesiai bei vidinis judantis deklinacijos (nuokrypio) žiedas su pažymėtais laipsniais, mėnesiais ir savaitėmis, zodiako žvaigždynų pavadinimais ir tangentų lentele aukščio nustatymui. Ant išorinio žiedo yra pažymėtas zenitas (dangaus skliauto taškas, esantis tiesiai virš stebėtojo galvos), dangaus skliauto šiaurės ir pietų poliai.