Hinc itur ad astra

en

Doppelmeier, J. G. Atlas coelestis. Nürnberg, 1742.

Niurnbergo universiteto matematikos profesoriaus, astronomo, Londono Karališkosios mokslo draugijos, Berlyno ir Sankt Peterburgo Mokslų akademijų nario, dangaus ir žemės gaublių, įvairių instrumentų kūrėjo Johanno Gabrieliaus Doppelmeierio (1677–1750) Dangaus atlasas, kuriame yra apie 30 vario raižinių astronomijos tematika: M. Koperniko (1473–1543), T. Brahės (1546–1601) kosmologinės sistemos, planetų fazės, judėjimo schemos, Mėnulis, Saulės sistema, užtemimų teorijos, kometų judėjimo šiaurės ir pietų pusrutulio dangaus skliautu vaizdai, žvaigždėlapiai ir kt.

Šiaurinio pusrutulio dangaus žvaigždėlapis

Pietų pusrutulio dangaus skliauto žvaigždėlapis su kampuose esančiomis Anglijos, Kopenhagos (lot. Hafnia, Danija), Kasselio (Vokietija), Berlyno (Vokietija) observatorijų vaizdais