>>


 

Observatorijos kiemas

     Tai seniausias universiteto architektūrinio ansamblio kiemas. Jo žemutinių aukštų mūrai siekia XV a. Kiemas susiformavo XVI a., statant patalpas kolegijai, todėl akademijos laikais jis buvo vadinamas Kolegijos kiemu. Dabartinę formą įgavo XVII a. pradžioje. Rytinis ir vakarinis sparnas turėjo per visus tris aukštus įstiklintas arkų galerijas, kurios buvo užmūrytos XIX a. antroje pusėje.
     Kieme XVII ir XVIII a. augo vaistažolės, o jo pietiniame sparne buvo vaistinė, XVIII a. gale - Lietuvos Edukacinės komisijos raštinė bei archyvas. Dominuojantis pastatas kieme - senoji Astronomijos observatorija su klasicistiniu priestatu. Klasicistinis statinys turi du laibus bokštelius, skirtus astronominiams stebėjimams, ir stiprią smiltainio sieną - dienovidiniam kvadrantui pritvirtinti. Sienos viršuje po frizu - romėnų poeto Vergilijaus žodžiai apie astronomiją: "Addidit antiquo virtus nova lumina coelo" ("Drąsa suteikia senajai Visatai naują šviesą"). Žemiau parašyta: "Haec domus Uraniae est: Curae procul este profanae: Temnitur hic humilis tellus: Hinc itur ad astra" ("Šis namas yra Uranijos: eikit šalin, niekingi rūpesčiai! Čia paniekinama menka Żemė: iš čia kylama į žvaigždes"). Dar žemiau yra užrašas Edukacinės komisijos ir 1773 m. švietimo reformos 150 metų sukakčiai pažymėti. Pastatą ties trečiuoju aukštu puošia dorėninio orderio frizas su zodiako ženklais metopose. Vakarinio korpuso sienoje įmūryta paminklinė lenta M. Počobutui.


© 2004

Arkadų kiemas S. Daukanto kiemas L. Stuokos-Gucevičiaus kiemas A. Mickevičiaus kiemas S. Stanevičiaus kiemas Senosios spaustuvės kiemas Observatorijos kiemas Bibliotekos kiemas M. Daukšos kiemas K. Sirvydo kiemas M.K.Sarbievijaus kiemas Didysis kiemas Šv.Jonų bažnyčia Aula Teatro salė Rektoratas Biblioteka Filologijos fakultetas