VILNIAUS  UNIVERSITETO
BIBLIOTEKOS
ISTORINIAI  RINKINIAI

FOTOGRAFIJOS

Bulhak J. Vilniaus vaizdai. 1938-1939
Chechowicz J. Vilniaus vaizdai. 1874-1879

Fleury S.F. Interjero fragmentas. XX a. pr.
Gusev M. Saulės fotografija. 1865
Jurašaitis A. Stumbrai Belovežo girioje. 1903
Mongird P. Birutės kalnas Palangoje. XIX a. pab.
Strauss A. Portretas. 1893
Zatorski W. Portretas. XIX a. pab. *

Grįžtis


©  UNESCO; Vilniaus universiteto biblioteka, 1998
Atnaujinta 1998 kovo 25 d.