Vilniaus universiteto
bibliotekos
istoriniai rinkiniai

KNYGOS


Martynas Mažvydas
Catechismusa prasty szadei…

Karaliaučius: H.Weinreicho spaustuvė, 1547. [79] p.

Pirmoji knyga lietuvių kalba. Ją parengė Martynas Mažvydas (tarp 1510 ir 1520-1563) - lietuvių raštijos pradininkas, reformacijos veikėjas. Knyga išleista Karaliaučiuje Prūsijos kunigaikščio ir lietuvių reformatų globėjo Albrechto Brandenburgiečio lėšomis. Joje be katekizmo yra lietuvių kalbos elementorius bei giesmynėlis. Lietuviška eiliuota prakalba šioje knygoje yra pirmasis lietuviškas eiliuotas grožinės literatūros pavyzdys. Buvo išspausdinta apie 200 egzempliorių, iš kurių šiuo metu išlikę tik du: Vilniaus ir Torunės universitetų bibliotekose.


Baigtis

Iliustracijos