Vilniaus universiteto
bibliotekos
istoriniai rinkiniai
KNYGOS

Konstantinas Sirvydas
Dictionarium trium linguarum

[5-as leid.]. Vilnius: typ. Acad. S. J., 1713. 464 p.

Trikalbis lenkų-lotynų-lietuvių kalbų žodynas, parengtas Vilniaus universiteto profesoriaus K. Sirvydo (1579-1631), - pirmasis spausdintas lietuvių leksikografijos darbas. Žodynas buvo labai populiarus, išėjo net penketas leidimų (pirmasis - apie 1620). K. Sirvydo žodynai iki pat XIX a. vidurio buvo vieninteliai spausdinti lietuvių kalbos žodynai Didžiojoje Lietuvoje. Jie daug prisidėjo prie lietuvių kalbos norminimo ir turtinimo.

Baigtis

Žodyno antraštinis lapas
Antraštinis lapas