Vilniaus universiteto
bibliotekos
istoriniai rinkiniai
RANKRAŠČIAI

Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego...
B. v. XVI a. 68 lap. 30x19 cm. Rankraštis. Lenkų k.

Lietuvos statutas - pirmasis kodifikuotas LDK teisynas, apimantis visą sunormintą Lietuvoje veikusią paprotinę ir rašytinę teisę. Jo buvo trys legislatūrinės laidos (1529, 1566, 1588). Antrojo statuto originalas neišliko, yra žinomi tik rankraštiniai nuorašai LDK kanceliarine slavų, lenkų ir lotynų kalbomis. Čia pateikiamas Antrojo Lietuvos statuto vienintelis išlikęs pilnas nuorašas lenkų kalba.

Baigtis

Antraštinis lapas
Antraštinis
lapas