Vilniaus universiteto
bibliotekos
istoriniai rinkiniai

Darbo grupė


 

Irena Krivienė - grupės vadovė

Alma Braziūnienė
Birutė Butkevičienė
Vytautas Gricius
Linas Jablonskis
Rita Jankauskaitė

Kęstutis Juškevičius
Rima Klusovskienė
Evaldas Ožeraitis
Žibutė Petrauskienė
Nijolė Šulgienė


* * *

Arūnas Baltėnas - fotografas
Irena Jackevičienė - redaktorė
Eugenijus Karpavičius - dailininkas
Elise Masiulis - diktorė (prancūzų kalba)
Audronis Rūkas - diktorius (lietuvių kalba)
Vida Urbonavičiūtė-Watkins - vertėja į anglų kalbą, diktorė
Kęstutis Žilionis - vertėjas į prancūzų kalbą

 

Ekspozicija parengta bendradarbiaujant su Matematikos ir informatikos instituto UNESCO katedra "Informatika humanitarams"

Grįžtis


©  UNESCO; Vilniaus universiteto biblioteka, 1998
Atnaujinta 1998 kovo 25 d.